1. Ремонт на покрив на СБА- гр. Ямбол
2. Ремонт на покрив на училище – “ Христо Ботев” – гр. Ямбол
3. Ремонт на :
- 5 магазина – гр. Ямбол
- 3 кафета – гр. Ямбол
- 20 апартамента – гр. Ямбол
- 1 магазин – гр. София
- 1 аптека – гр. София
- 5 апартамента – гр. София
4. Ремонти на детски градини и училища – Община Ямбол и Община Тунджа
5. Ремонт на “Държавен архив” – гр. Ямбол
6. Ремонт на мелница ;  Фундаментни конструкции за силози; Изграждане на вътрешни пътища – с. Калчево
7. Професионална гимназия по земеделие – Ямбол
8. Професионална гимназия „Васил Левски” – Ямбол
9. Хотел РИВЪРСАЙД, Ямбол
10. НУ „Кирил и Методий”, Ямбол
11. БЕЛЛА АД – Ремонт хладилна камера, Ямбол
12. УНИБЕЛ АД – Ремонт покриви , Ямбол
13. КАБИЛЕ ЕООД – Ремонтни работи на сгради, собственост на дружеството, Ямбол