1. Преустройство на жилищна сграда в медицински център – гр. Ямбол
2. Реконструкция на производствени помещения – “Каприз”АД
3. Преустройство на кабинети в хирургичен блок – ДКЦ-1, гр. Ямбол  
4. Медицински център с аптека – с. Стралджа
5. Печатница – “Диагал”ООД
6. Реконструкция на репродуктор по свиневъдство – с. Калчево
7. Реконструкция на фабрика за прежди  – “Тонзос”АД
8. Реконструкция на производствена база за хляб – “Тракия”
9. Преустройство на сграда с магазини и ресторант – гр. Ямбол
10. Реконструкция на Пощенска станция – гр. Ямбол
11. Преустройство на производствена база – с. Жельо Войвода
12. Разкриване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск – кв. „Каргон”, гр. Ямбол 13. 2007 2008г. - БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ – Ямбол – Административна сграда, цех пакетаж, хладилни складове и рампи
14. П.И.К.Ко – Складови площи и административна част
15. Хранителен магазин – кв. “Златен рог”, Ямбол
16. ТОНЗОС-95 АД – Ямбол – Ремонтни работи в административна сграда
17. Спортна зала „Диана” Ямбол
18. Складова база на фирма „Стожер – Стоян Стоянов”, с.Симеоново
19. „Пауър консултинг” - Ремонт на покрив битов комбинат, гр. Раднево
20. УНИБЕЛ АД - Котелно , Ямбол
21. ПИККО АД – Метален навес към цех какао, Ямбол
22. БЕЛЛА АД – Админ.сграда, Ямбол
23. ТАГАРА ЕООД – Разширение предприятие за месопреработка, Ямбол
24. Метален склад с.Търнава на фирма „СТАН КОМЕРС”
25. Складова база с. Бояджик на фирма „АГРАРИКА”