Възложител и изпълнител
В гр. Ямбол и региона, за периода 1995 – 2010г. „СИЛМА 60” има 17 издадени обекта с общо РЗП 22 710кв.м.

Изпълнител
За периода 1995 – 2010г. „СИЛМА 60” е била изпълнител на обекти с общо РЗП 19 515кв.м. Обектите се намират в гр. Ямбол и региона.

Преустройство и реконструкция

Ремонтни услуги